OM PUST OG LUFT OG KORONA


Det er mye å tenke over i disse dager der vi både holder pusten for verdenssituasjonen og er urolige for våre egne lunger.

I østens energi-tankegang der man knytter naturen og menneskene dypt sammen i det som kalles 5-element-teorien (jord, luft, ild, vann, tre), sier man om luftelementet at det foruten å stå for pust og lunger, også symboliserer all slags kommunikasjon med omgivelsene. Via pusten kommuniserer vi med omgivelsene: vi tar inn oksygen, og vi sender ut karbondioksyd, altså en kommunikasjon der noe går mellom de ytre omgivelsene og vårt indre.

Når vi utvider denne kommunikasjons-forståelsen, så handler det om all slags kommunikasjon: ord, berøring og samhandling på alle slags måter. Derfor sies det at luft-elementet også står for relasjoner og kommunikasjon. Om hvordan vi lytter vi naturen. Om hvordan vi kommuniserer med andre mennesker. Om hvordan vi greier å ta imot fra andre – enten det er gaver, berøring eller ord. Og om hvordan vi responderer på det som blir gitt oss. Hva gir vi tilbake? Hvordan gjør vi det? Lytter vi godt nok? Oppmuntrer vi? Husker vi å gi litt oppmerksomhet til noen som sitter mye alene?

For å kunne mestre alt dette, må vi kjenne oss selv og hvem vi er, for ellers er det fort gjort å miste seg selv ved konstant å være på giver-siden eller bli ensom hvis vi ikke tør eller greier å ta imot støtte eller gode ord fra andre mennesker. Og hvis vi ikke greier det, kan livet kjennes tungt og sorgfullt. For ikke å snakke om hvis vi mister noen vi er glad i. Da kjenner vi på sorgen. Derfor sier vi at de følelsene som er knyttet til luft-elementet, er sorg og kjærlighet. Mange som lever med en innkapslet sorg, får en smerte eller et press over brystet. Ubalanser i luftelementet viser seg gjerne som bryst-smerter, pusteproblemer, klump i halsen, ekstra følsomhet for avvisning og tap, ensomhet eller vanskeligheter med å være alene.

Det er ingen tvil om at det er ubalanse i klodens luft-element. Den er i dyp sorg over tapet av en god kommunikasjon med oss og har stor smerte i sine skoger, hav, jord og øvre luftlag. Ilden har til tider får overtaket som et tegn på den store ubalansen.

De som behersker luft-elementet til sitt ypperste potensiale blant oss, er kunstnerne. De bruker sin kreativitet til å finne stadig nye måter å kommunisere på. Derfor sies kunstneren å være en arketype som er knyttet til luft-elementet.

Nå blir vi utfordret til å være kunstnere alle sammen: i kommunikasjonen oss imellom og ved å ta i bruk vår skapende kraft og skape en verden som er bedre rustet til å tåle forandringer, som har en bedre fordeling av ressurser, en verden der både dyr og mennesker finner en naturlig plass for hverandre i naturen. En verden der naturen og menneskene puster i samme takt.

For nå handler det virkelig om Livets pust!

Skrevet av

Runa Helmersen

Psykomotorisk terapeut og traumeterapeut. Privat praksis i Nordre Frogn, nær Nesodden. Tilbyr avspenningsbehandling, kroppsterapi og samtaler. Særlig opptatt av å hjelpe mennesker til personlig vekst. Kan også være en samtalepartner og veileder i eksistensielle og åndelige spørsmål.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *