Sjokk, traumer og spiritualitet

Traumer er en del av livet, men behøver ikke være en livslang dom, sier Peter Levine, en internasjonal kapasitet på traumebehandling. Gjennom å lytte til kroppen og lære seg litt om nervesystemet og hva som trigger det, kan mye vondt forløses og heles. I denne prosessen er trygghet et nøkkelord.

Sjokk og traumer forårsaker ofte dissosiasjon som betyr splittelse. Det kan være at man splitter vekk en følelse, et minne, en sans eller kontakten til kroppen. Noen går ut av kroppen og opplever at det er vanskelig å komme på plass igjen. Alt dette er normale reaksjoner på unormale hendelser og kan skje oss alle. Det er kroppens og nervesystemets overlevelses-respons som trer i kraft, og vi skal være glad for denne automatiske reaksjonen i oss, men den kan være vanskelig å komme ut av i ettertid. Mange lever med mye smerter i en kropp som er i konstant alarm, med pusteproblemer, søvnproblemer, høyt stressnivå eller en følelse av å være numne og utenfor seg selv. Skam og forvirring blir «følgesvenner» i livet. Mange blir også veldig sensitive og sliter med energi, konsentrasjon og tilstedeværelse.

Min erfaring er at traumatiserte mennesker har stor nytte av forsiktig kroppsbehandling og veiledning i hvordan nervesystemet og energisystemet i kroppen fungerer. Jeg er opptatt av å gi hjelp til selvhjelp og lærer derfor bort enkle selvhjelpsmetoder som gir hjelp i hverdagen.

Gamle visdomstradisjoner kan fortelle oss at sjokk og traumer er hendelser som åpner bevisstheten vår for en større dimensjon. Men i dag vet vi at for at det skal kunne skje en slik forvandling – eller transformasjon – må de vonde følelsene og minnene knyttet til traumatiske erfaringer bearbeides først.

Sjokk sprenger bevissthetens «grenser» og gjør oss ofte mer åpne overfor andre menneskers stemninger og energier. Såkalt over-sanselige opplevelser der man opplever kontakt med en ikke-fysisk dimensjon, er ikke uvanlig. For å forstå hva som da skjer, er det nødvendig å se bevissthet som noe større enn hjernen. Bevissthet finnes overalt – i naturen, i dyr, i mennesker og i universet. Bevissthet forener oss. Vitenskapen greier ikke å «bevise» bevissthet, men en norsk hjerneforsker sier: «Jeg tror vi må akseptere at bevissthet er et naturfenomen på linje med lys, lyd, varme, gravitasjon osv., men noe vi ennå ikke har greid å forstå. Med dagens fysikk, kjemi og biologi kan vi ennå ikke forklare bevisstheten.» (Johan Fredrik Storm)

Bevissthet eksisterer på ulike frekvenser, akkurat som lys og lyd. Vi vet at det er lys og lyd utenfor vår evne til å sanse det. Slik er det antagelig også med bevissthet. De gamle inderne visste dette. De kalte de ulike bevissthetsfrekvensene for lokaer. I deres tradisjon er ikke himmelen et sted, men en bevissthetstilstand.

Hjerneforskeren Andrew Newberg sier at den menneskelige bevisstheten kan deles opp i 6 nivåer:

1. Instinktiv bevissthet

2. Vanebevissthet

3. Hverdags-bevissthet

4. Kreativ bevissthet

5. Selvreflekterende bevissthet (mindfulness)

6. Transformasjons-bevissthet.

Herfra opplever noen mennesker opplyst bevissthet, en tilstand som er beskrevet i mange åndelige tradisjoner, men som ikke kan bevises med vitenskapelige metoder. Det er en tilstand preget av dyp innsikt, klarhet, lys, kjærlighet, sterk healing og en bevisst skaperevne. Newberg mener at nivå 5 og 6 forbereder hjernen vår på opplysthet.

Han hevder også at de fleste mennesker beveger seg mellom nivå 3 og 4. Men sjokk og traumer «tvinger» oss ofte til å utforske oss selv og gå inn i en endringsprosess som kan resultere i en transformasjon. Ved å utvikle vår indre observasjonsevne i nivå 5, kan vi lære å av-identifisere oss med følelsene og de gamle reaksjonsmønstrene våre (vanebevisstheten) som er skapt i oss fra vi var barn og oppdage at vi ER mye mer enn tanker og følelser og kropp. Vi er bevissthet. Eller sjel. I denne prosessen er det å utvikle hjertebevissthet essensielt.

Hjertet er sjelens sentrale organ. Herfra kan vi lytte til sjelens dimensjon og dermed også lytte inn i en større virkelighet. Porten inn til hjertet åpnes med kjærlighet og vennlighet overfor oss selv. Den danske forfatteren og spirituelle veilederen Margit Madhiruma sier:

Hvis hjertet var en diamant, kan man forestille seg at kjærlighetens lys brytes gjennom den vakre krystallen og stråler ut hjertets kvaliteter:

  • aksept
  • medfølelse
  • takknemlighet
  • styrke
  • klippefasthet
  • mot
  • glede

Har du lyst til å lese mer om dette, finner du mer i boken min «Lyset i tunellen. Om bevissthetsendringer ved traumer og nær-døden-opplevelser.”