TARA-metoden

TARA-metoden er en energi-medisin fra Japan der den kalles Jin Shin. Den er både en selvhjelps-metode og en metode som kan brukes av profesjonelle behandlere. Metoden ble bragt til USA av Mary lino Burmeister. Der har nevropsykolog Stephanie Mines utviklet den videre som en metode for å behandle sjokk og traumer under navnet TARA Approach. Det har vist seg at den er spesielt egnet til å regulere nervesystemet.

Stephanie Mines har vært min lærer i metoden. Hun inkluderer moderne kunnskap om nevrologi, embryologi og genetikk i praktisering av metoden. se www.tara-approach.org.

TARA-metoden består av 26 energipunkter på kroppen som er forbundet med hverandre via dype energi-baner. Via lett berøring av to og to punkter av gangen, aktiveres energien i kroppen. Det oppleves svært beroligende og livgivende, ofte smertestillende og man kommer i dypere kontakt med seg selv. Foruten å regulere nervesystemet har den vist seg å kunne påvirke mange andre fysiske og psykiske tilstander.

Jeg underviser også i metoden og har oversatt alt kurs-materialet til norsk.

 
Illustrasjon Siv Rutgerson
Illustrasjon Siv Rutgerson
Illustrasjon Siv Rutgerson

Behandlingen foregår på benk, men kan også gjøres i sittende stilling som selvbehandling.