Kurs og foredrag

FRA DISSOSIASJON TIL TRANSFORMASJON

Et foredrag basert på boken min «Lyset i tunellen.»

Dissosiasjon er en automatisk reaksjon i nervesystemet når vi utsettes for sjokk og traumer. Ordet dissosiasjon betyr splittelse eller frakopling. Oversatt til kroppens språk viser dette seg på ulike måter: man splitter kontakten til en del eller kanskje hele kroppen, til følelsene eller en del av sanseapparatet som for eksempel lukt eller hørsel. Noen går ut av kroppen og ser seg selv utenfra.

Dissosiasjon er knyttet til overlevelses-responsen i nervesystemet, kjent som kamp/flukt/frys-responsen, og er forholdsvis vanlig når man opplever seg i stor fare. Det er en forvirrende og ubehagelig opplevelse for de fleste. Men det snakkes ikke mye om dette fenomenet – kanskje fordi det er vanskelig å forstå. Mange føler også skam over det, andre er redde for å bli tatt for være gale.

Jeg forstår dissosiasjon som en endret bevissthetstilstand som forteller oss at vår bevissthet ikke ER hjernen, men er tett knyttet til både den og resten av kroppen. Den er en egen del av oss, den delen av oss som ikke dør, men som forlater kroppen når vi dør. Bevisstheten vår har evnen til å forlate kroppen, delvis eller fullstendig. Det siste skjer når vi dør. Når vi føler oss truet på livet eller totalt overveldet, søker bevisstheten vår vekk eller «opp» for å finne et annet trygt «sted» å være: vi dissosierer. Det kan skje oss alle og er helt naturlig. Men det kan være vanskelig å komme ut av denne tilstanden som er en ut-av-kroppen-opplevelse.

Ut-av-kroppen-opplevelser skjer også i andre sammenhenger, for eksempel under meditasjon og annen spirituell praksis. Denne tilstanden er beskrevet i mange åndelige tradisjoner og innenfor transpersonlig psykologi som en tilstand som forbindes med dyp fred og en følelse av å høre til i en større sammenheng preget av kjærlighet, lys og visdom.

Min erfaring er at dissosiasjon kan være en starten på en prosess som kan føre til transformasjon av vonde opplevelser og vise oss en indre vei der vi får en sterkere kontakt med vår egen sjel og med høyere dimensjoner. Jeg forstår sjelen som en klar bevissthet, et «sted» i oss selv som kan gjøre oss tryggere og som kan veilede oss via intuisjon, drømmer, bønn og andre former for indre dialog. Jo flere som finner «fram» til denne indre kilden i seg selv, jo bedre og tryggere vil verden komme til å se ut.

Ta gjerne kontakt om du ønsker et tilpasset foredrag for din forening eller organisasjon.

SELVOMSORG FOR KROPP OG SJEL

Dagskurs på Tittut gård i Sør-Odal 21. april kl. 13-16.30

Velkommen til en god stund der vi gir omsorg og næring til både kropp og sjel.

Kroppen får anledning til å lande mykt på myke baller før vi gir den gode øvelser for hofter, rygg og nakke, samt noen rolige strekk. Dette styrker kroppsbevisstheten og tilstedeværelsen i kroppen. Du får også anledning til å styrke dansemusklene før vi tar en liten pause.

Etter pause blir det fokus på pust, nærvær og sjelens «mystiske» tilstedeværelse i oss. Vi mediterer litt sammen, før vi åpner for undring og samtale rundt spørsmål som: Hva er sjel? Hva er bevissthet? Det blir mulighet til å dele erfaringer som kanskje ikke er så alminnelige å snakke om. Det kan f.eks. være ulike meditative erfaringer, ut-av-kroppen-opplevelser eller andre typer bevissthets-erfaringer som vår menneskelige bevissthet er i stand til å erfare. Vår bevissthet kan vise seg å romme en visdom, kreativitet og kjærlighetsevne som er større enn de fleste av oss er opplært til å tro om oss selv.

«Himmelen er ikke et sted, men en bevissthets-tilstand.» (Gammel indisk visdom.)

Pris: kr. 500,-

Å UTFORSKE OG DELE ERFARINGER OM VÅR SANNE, INDRE, KREATIVE NATUR

https://www.litteraturhuset.no/nb/arrangement/a-utforske-og-dele-erfaringer-om-var-sanne-kreative-innerste-natur

Et møte i Litteraturhuset i Oslo 6. mai kl 17-20

Velkommen til et møte der vi vil snakke om og dele erfaringer om vår indre natur, ofte kalt sjelen. Vi lever i en tid som fokuserer mye på alt det ytre – som preges av kaos og usikkerhet – kan vi finne noe positivt og styrkende ved å vende oppmerksomheten innover? Og i så fall hvordan?

I vårt indre landskap kan vi finne mange gode kvaliteter ved oss selv, når vi blir stille og lytter innover innenfor tanker og følelser. Her kan vi finne håp og inspirasjon, styrke og helbredelse, eller bare dyp fred.

Her er den intense gleden over å være til og følelsen av gjennomtrengende kjærlighet. Her er vår kontakt med enhetsfeltet, herfra kommer intuisjonen og nåden. Her finner vi vår indre veileder og samvittigheten(betrakteren). Det er her Børli, Fosse og mange forfattere finner sitt «skriverom». Ja, kunstnerens viktigste kreativitet kommer herfra. En kreativitet vi alle har i oss og som vi bruker på hver vår måte.

I kriser som alvorlig sykdom eller ved traumatiske erfaringer åpnes det indre landskapet for mange på en måte som kan være overraskende og ny. Det kan være godt å dele slike erfaringer og forstå at det er en naturlig del av vår bevissthet å erfare såkalt utvidet bevissthet, oversanselige opplevelser eller ut-av-kroppen-opplevelser.

Det vil bli noen korte innledninger der møtelederne deler egne erfaringer og refleksjoner og gir noen korte øvelser som kan vise en vei inn i dette indre landskapet. Så åpnes det for deling i mindre grupper og i plenum.

Velkommen til en inspirerende stund med åpen dialog.

Påmelding: Vipps kr 150,- til Jan Karlseng nr. 99744075

Møteledere: Michael de Vibe (lege), Jan Karlseng (psykiater), Runa Helmersen (psykomotorisk terapeut) og Kjersti Almåsvold (leder PIN og NFP)

KROPPSBEVISSTHET

Et foredrag for Kvinne og familieforbundet.

Kroppsbevissthet handler om å være i stand til å kjenne kroppen og lytte til dens signaler. Det handler også om å ha litt kunnskap om sammenhengen mellom kropp, følelser, tanker, sanseapparat og nervesystem. I dette foredraget belyses denne sammenhengen og det er innlagt enkle øvelser som fremmer avspenning og kroppsbevissthet.

Tid: 21. oktober 2024

Sted: Thon Hotel Vettre, Asker