Kurs og foredrag

FRA DISSOSIASJON TIL TRANSFORMASJON

Et foredrag basert på boken min «Lyset i tunellen.»

Dissosiasjon er en automatisk reaksjon i nervesystemet når vi utsettes for sjokk og traumer. Ordet dissosiasjon betyr splittelse eller frakopling. Oversatt til kroppens språk viser dette seg på ulike måter: man splitter kontakten til en del eller kanskje hele kroppen, til følelsene eller en del av sanseapparatet som for eksempel lukt eller hørsel. Noen går ut av kroppen og ser seg selv utenfra.

Dissosiasjon er knyttet til overlevelses-responsen i nervesystemet, kjent som kamp/flukt/frys-responsen, og er forholdsvis vanlig når man opplever seg i stor fare. Det er en forvirrende og ubehagelig opplevelse for de fleste. Men det snakkes ikke mye om dette fenomenet – kanskje fordi det er vanskelig å forstå. Mange føler også skam over det, andre er redde for å bli tatt for være gale.

Jeg forstår dissosiasjon som en endret bevissthetstilstand som forteller oss at vår bevissthet ikke ER hjernen, men er tett knyttet til både den og resten av kroppen. Den er en egen del av oss, den delen av oss som ikke dør, men som forlater kroppen når vi dør. Bevisstheten vår har evnen til å forlate kroppen, delvis eller fullstendig. Det siste skjer når vi dør. Når vi føler oss truet på livet eller totalt overveldet, søker bevisstheten vår vekk eller «opp» for å finne et annet trygt «sted» å være: vi dissosierer. Det kan skje oss alle og er helt naturlig. Men det kan være vanskelig å komme ut av denne tilstanden som er en ut-av-kroppen-opplevelse.

Ut-av-kroppen-opplevelser skjer også i andre sammenhenger, for eksempel under meditasjon og annen spirituell praksis. Denne tilstanden er beskrevet i mange åndelige tradisjoner og innenfor transpersonlig psykologi som en tilstand som forbindes med dyp fred og en følelse av å høre til i en større sammenheng preget av kjærlighet, lys og visdom.

Min erfaring er at dissosiasjon kan være en starten på en prosess som kan føre til transformasjon av vonde opplevelser og vise oss en indre vei der vi får en sterkere kontakt med vår egen sjel og med høyere dimensjoner. Jeg forstår sjelen som en klar bevissthet, et «sted» i oss selv som kan gjøre oss tryggere og som kan veilede oss via intuisjon, drømmer, bønn og andre former for indre dialog. Jo flere som finner «fram» til denne indre kilden i seg selv, jo bedre og tryggere vil verden komme til å se ut.

Foredraget holdes den 3. september 2023 kl 12.45 på Urkraft-festivalen i Sør-Odal på den vakre gården Tittut. Se www.tittut.no

Ta gjerne kontakt om du ønsker et tilpasset foredrag for din forening eller organisasjon.

TARA-metoden foredrag

TARA-metoden er en energi-medisin fra Japan under navnet Jin Shin. Metoden er tilpasset vestlig forståelse av nervesystemet, og er særlig egnet ved behandling av sjokk og traumer eller hvis man føler seg veldig sensitiv. Den er genuin til å regulere det nervesystemet som kalles det autonome nervesystemet. Det er her stress-reaksjonen utspiller seg i kroppen: kort pust, spente muskler, hjertebank, dårlig mage/tarm-funksjon osv.

TARA-metoden er både et redskap for behandlere og et selvomsorg-system som kan brukes av alle. I dette foredraget introduseres du for de 26 såkalte hellige punktene på kroppen, hvordan og når de dannes og hva de står for. Energien i punktene aktiveres ved lett berøring og det holdes alltid på to punkter av gangen. Det blir anledning til å prøve litt på seg selv.

Metoden er utviklet av nevropsykolog Stephanie Mines under navnet TARA Approach. Hun har vært min lærer i metoden, og har undervist i mange land i USA og Europa. Jeg innførte metoden til Skandinavia 2014 og har oversatt alt kursmaterialet til norsk.

TARA-metoden introduksjons-kurs

Et heldagskurs der det blir anledning til å prøve seg litt på både selvbehandling og behandling av andre.

De 26 kraftfulle energipunktene står i kontakt med de 12 organ-meridianene kjent fra akupunktur og med det autonome nervesystemet. De som har opplevd å få behandling har ofte sagt: «Jeg visste ikke at energi-behandling/healing kunne føles så fysisk!»

Det er fordi det ligger en dyp kunnskap om kropp, sinn og ånd her. En visdom – antagelig fra tidenes morgen – som skinner gjennom energiene når de aktiveres. Det skjer ved lett berøring energipunktene. Systemet sies å være spesielt verdifullt når vi står i kriser eller har opplevd traumer. Da «våkner» det og viser seg som et ekstra energi-lager tilgjengelig for oss når vi trenger det som mest. Her finnes alt fra enkle måter å komme ut av sjokk på, til lindring og noen ganger full helbredelse av f.eks. astma, allergier, hodepine eller andre vanlige plager mange sliter med.

Nøkkelordet er selvomsorg. Når vi mennesker «våkner» og skjønner at vi har et ansvar for å ta vare på oss selv, er dette energi-systemet en gave til oss.

TID:      Dato for høsten 2023 kommer

STED:  Tara-huset i Garderveien 87, 1455 Nordre Frogn

PRIS:    1100,- inkludert skriftlig materiale