Velkommen

Jeg er psykomotorisk terapeut og traumeterapeut. I tillegg er jeg sertifisert behandler og lærer i energi-medisinen TARA-metoden. (Se mer om dette under TARA-metoden.)

I 1998 ble jeg utdannet psykomotorisk terapeut i Danmark og har siden praktisert i Norge, for det meste i egen praksis. Psykomotorisk behandling er en kroppsbehandling med fokus på å få hjelp til å gi slipp på muskelspenninger. Det er en nennsom behandling som fremmer kontakt til kroppen og følelsene. Behandlingen foregår utenpå lett tøy. Når muskelspenninger og smerter slipper taket, oppstår avspenning og ro i kropp og sinn.

Fra 2010 har jeg også arbeidet som traumeterapeut der jeg kombinerer kroppsbehandling, øvelser og samtale. Traumer kan være så mangt, men de fleste jeg har behandlet har vært utsatt for seksuell vold, mobbing eller omsorgssvikt som barn. Slike vonde opplevelser setter spor i kroppen og gjør det vanskelig å stole på andre mennesker og føle seg trygg. Traumebehandling hos meg foregår i en respektfull og lyttende atmosfære der det er viktig å etablere trygghet før vi begynner å arbeide med traumene. Ofte kommer vi langt med å arbeide med symptomer og plager i nåtid når disse forstås og settes i sammenheng med de vonde opplevelsene fra fortiden.

Du finner meg på Nesoddlandet rett utenfor Oslo i et fredelig hus med naturen tett rundt meg. Her er det gode muligheter for å lande i kroppen og begynne å føle seg trygg.

Kontakt meg på telefon: 950 85 446
eller på mail: post@runahelmersen.no
 
                 brannliljer