CV

Fra min CV:

Praksis 
2022:Boken »Lyset i tunellen. Om bevissthetsendringer ved traumer og nær-døde-opplevelser.»
2012:Boken «Hjemme i din egen kropp»
2011:Avspennings-CD
2006 til dd:Egen praksis: Runa Helmersen, psykomotorikk og avspenning
2002-2006:Ansatt ved Follo DPS, gruppeterapi-enheten, som gruppeterapeut og bevegelsesterapeut.
1998-2003:Egen praksis: Drøbak Avspenningsklinikk
2000-2002:Daglig leder av Kvinnenettverket i Follo (nettverk for kvinnelige næringsdrivende)
1989-1992:Veileder og kursleder ved Oslo Kreativitetssenter (selvhjelpssenter for kreftsyke)
1992:Skrev boken ”Gjennom bildene. Når livskreftene seirer over sykdommen.”
  
 Utdannelse 
2014-16:TARA approach, se www.tara-approach.com
2012-13:Nevroaffektiv psykoterapi med psykolog Susan Hart og nevroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen
2008:Innføring i psykologi ved Universitetet i Oslo
1995-98:Psykomotorisk utdannelse ved Bodil Müllers Afsfpændingspædagogiske Seminarium, Danmark.
2001-02:Labans Bevegelseslære ved Laban BevægelsesStudier i Danmark
2000-01:Bevægelse, rytme og kommunikation ved København universitet
2008-2010:Sporene i kroppen etter sjokk og traumer 1, 2 og 3. Karen Margrethe Sæbø, spesialist i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi, NFF og sertifisert kroppsanalytiker og psykoterapeut.

Utover dette har jeg en rekke faglige etterutdanningskurs innenfor bevegelsesområdet og voksenpsykiatrien.