Traumebehandling

Psykomotorisk behandling er en kroppsorientert behanding som tar utgangspunkt i hva du kjenner i kroppen. Spenninger er både et nødvendig forsvar, men kan også ta overhånd og skape smerter og ufrihet i kroppen. Høyt spenningsnivå i musklene påvirker pusten, nervesystemet, immunsystemet og hormonsystemet. Behandlingen inkluderer avspenningsbehandling på behagelig madrass, øvelser og samtale. Ofte settes spenningene i forbindelse med en vanskelig livssituasjon eller kanskje bærer kroppen på vonde minner. En god kroppsopplevelse via avspenning kan frigjøre og sette i gang nye tanker og prosesser som vi sammen utforsker.

Traumebehandling er en kroppsorientert behandlingsform rettet mot mennesker som har vært utsatt for sjokk, traumer eller seksuelle overgrep. Hensikten er å styrke ressurser via samtale og kroppsbevissthetstrening. Behandlingen tar særlig utgangspunkt i de fysiologiske forandringene/skadene som skjer i kroppen etter at man har vært utsatt for sjokk eller overgrep. Dette er hendelser som setter kroppen i alarm – som er en tilstand preget av høyt stress. Man får hjelp til endre denne tilstanden slik at ro og trygghet kan gjenetableres i livet.

Behandling og undervisning foregår hjemme hos meg i naturskjønne omgivelser på Nesoddlandet like utenfor Oslo. Fjernt fra støy og stress er forholdene ideelle for å finne din egen indre stillhet og ro.

                       brannliljer