TARA-metoden

TARA-metoden er en energibehandling som opprinnelig kommer fra Japan under navnet Jin Shin. Den er videreutviklet og tilpasset en vestlig forståelse bl.a. av nervesystemets reaksjoner på traumer og psykiske belastninger. Jeg er utdannet hos den amerikanske nevropsykologen Stephanie Mines til å gi behandlinger og undervise i metoden her i Norge. Denne behandlingen er integrert del av den kroppsterapeutiske behandlingen jeg ellers gir.
For mer info om TARA- metoden, se under Kurs og foredrag.
Du kan også lese litt mer om TTARA-metoden, også kalt TARA Approach,  i bloggen min annet sted på siden.