Oppdrag

OPPDRAG:

Sykehuspartner (2013)- Bedriftsseminar om avspenning. (1,5 time)

Kreftforeningen (2009) – ”Kroppens ressurser.”  Undervisning av kursledere på kompetansehevingskurs (2 timer)

Kreftforeningens konferanse om supplerende medisin (2004) – foredrag basert på egen bok  ”Gjennom bildene. Når livskreftene seirer over sykdommen.”

SEPREP (2006) – bevegelsesterapi-undervisning av deltagere på tverrfaglig utdanningsprogram ved Folloklinikken (2 timer)

Sandefjord DPS (2005) – bevegelsesterapi-undervisning for ansatte (3 timer)

Psykosynteseforeningen (2005) – bevegelse og avspenning i rommet mellom føtter og hode, mellom deg og de andre, i stillhet og til glade rytmer (2 timer)

Ergoterapi for barn/ Sylvia Zuiden. (2002) – presentasjonskurs med fokus på kropp og bevegelse. (2 dager)

Nordby Idrettslag. Ukentlig trening for damer, gjennom 3 år.

Oppegård Kulturskole – rygg, nakke og avspenningsøvelser for ansatte 6 ganger a 1,5 time.

Oppegård trygdekontor – rygg, nakke og avspenningsøvelser for ansatte 6 ganger

NetCom (1999-2001) – kroppsbevissthetstrening på salgstreninger