Litteratur

Her følger et lite knippe bøker fra faglitteraturen om traumebehandling og forståelse av nervesystemets betydning ved sjokk og traumer:

  • Dissosiasjon og relasjonstraumer. T. Anstorp, K. Benum, M. Jacobsen
  • Følelsen av hva som skjer. Antonio Damasio. Pax.
  • The Body Bears the Burden. Robert C. Scaer.
  • Væk tigeren. Peter Levine. Borgen Forlag.
  • Helbredelse av traumer. Peter Levine. København: Borgen forlag 2006
  • Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Anna Luise Kirkengen
  • Kroppen og traumet. Katarina Holmberg
  • We are all in shock. Stephanie Mines
  • Neuraffektiv psykoterapi med voksne. Susan Hart
  • Neuroaffektiv psykoterapi med børn. Susan Hart