Litteratur

Her følger et lite knippe bøker om traumer, om følelser og om bevissthet:

 • Dissosiasjon og relasjonstraumer. T. Anstorp, K. Benum, M. Jacobsen
 • Følelsen av hva som skjer. Antonio Damasio. Pax.
 • The Body Bears the Burden. Robert C. Scaer.
 • Væk tigeren. Peter Levine. Borgen Forlag.
 • Helbredelse av traumer. Peter Levine. København: Borgen forlag 2006
 • Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Anna Luise Kirkengen
 • Kroppen og traumet. Katarina Holmberg
 • We are all in shock. Stephanie Mines
 • Klok på følelser. Stiegler, Sinding og Greenberg. Gyldendal 2018
 • Intelligente celler. Overbevisningens biologi: De mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof. Bruce Lipton. Borgen 2016
 • Breaking the habit of being you. How to lose your mind and create a new one. Dr. Joe Dispenza. Hay House, Inc. 2012
 • Ett med alt. Hvordan våre individuelle sinn er del av en større bevissthet og hvorfor det har betydning. Larrey Dossey. Flux 2017