CV

Fra min CV:

Praksis
2012: Boken «Hjemme i din egen kropp»
2011: Avspennings-CD
2006 til i dag: Egen praksis: Runa Helmersen, psykomotorikk og avspenning
2002-2006: Ansatt ved Follo DPS, gruppeterapi-enheten, som gruppeterapeut og bevegelsesterapeut.
1998-2003: Egen praksis: Drøbak Avspenningsklinikk
2000-2002: Daglig leder av Kvinnenettverket i Follo (nettverk for kvinnelige næringsdrivende)
1989-1992: Veileder og kursleder ved Oslo Kreativitetssenter (selvhjelpssenter for kreftsyke)
1992: Skrev boken ”Gjennom bildene. Når livskreftene seirer over sykdommen.”
 Utdannelse
2014-16: TARA approach, se www.tara-approach.com
2012-13: Nevroaffektiv psykoterapi med psykolog Susan Hart og nevroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen
2008: Innføring i psykologi ved Universitetet i Oslo
1995-98: Psykomotorisk utdannelse ved Bodil Müllers Afsfpændingspædagogiske Seminarium, Danmark.
2001-02: Labans Bevegelseslære ved Laban BevægelsesStudier i Danmark
2000-01: Bevægelse, rytme og kommunikation ved København universitet
2008-2010: Sporene i kroppen etter sjokk og traumer 1, 2 og 3. Karen Margrethe Sæbø, spesialist i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi, NFF og sertifisert kroppsanalytiker og psykoterapeut.

Utover dette har jeg en rekke faglige etterutdanningskurs innenfor bevegelsesområdet og voksenpsykiatrien.