Velkommen

Velkommen til avspenning og ro

Jeg er avspenningspedagog, psykomotorisk terapeut og bevegelsesterapeut.

Mine tilbud er avspenningsterapi og traumebehandling, kurs og foredrag.

Avspenningsterapi er en kombinasjon av samtalebehandling og avspenningsbehandling, som er en kroppsbehandling utviklet i Danmark, innenfor faget avspenningspedagogikk og psykomotorikk.

Danske Psykomotoriske Terapeuter

Hensikten med behandlingen er å få kontakt med egen kropp, å lære og erfare hvordan kroppen fungerer i samspill med psyken og omgivelsene. Den foregår på myk madrass på gulvet, utenpå lett tøy.

Traumebehandling er en kroppsorientert behandlingsform rettet mot mennesker som har vært utsatt for sjokk, traumer eller seksuelle overgrep. Hensikten er å styrke ressurser via samtale og kroppsbevissthetstrening. Behandlingen tar særlig utgangspunkt i de fysiologiske forandringene/skadene som skjer i kroppen etter at man har vært utsatt for sjokk eller overgrep. Dette er hendelser som setter kroppen i alarm – som er en tilstand preget av høyt stress. Man får hjelp til endre denne tilstanden slik at ro og trygghet kan gjenetableres i livet.

Behandling og undervisning foregår hjemme hos meg i naturskjønne omgivelser på Nesoddlandet like utenfor Oslo. Fjernt fra støy og stress er forholdene ideelle for å finne din egen indre stillhet og ro.

                       brannliljer