Velkommen

Velkommen til avspenning og ro

Jeg er avspenningspedagog, psykomotorisk terapeut og bevegelsesterapeut. De siste årene har jeg fordypet meg i traumebehandling, nevroaffektiv psykoterapi og energibehandlingen TARA-metoden . Du finner meg stort sett på Nesodden, men to dager i uka tilbyr jeg behandlinger på Heggeli i Oslo. Se www.steinerudterapeutene.com.

Mine tilbud er avspenningsterapi, veiledning og traumebehandling, kurs og foredrag. Jeg selger også egenprodusert avspennings-cd og egen bok «Hjemme i din egen kropp.»

                          behandling

Avspenningsterapi er en kombinasjon av samtalebehandling og avspenningsbehandling, som er en kroppsbehandling utviklet i Danmark, innenfor faget avspenningspedagogikk og psykomotorikk.

Danske Psykomotoriske Terapeuter

Hensikten med behandlingen er å få kontakt med kroppen, å lære og erfare hvordan kroppen fungerer i samspill med psyken og omgivelsene. Den foregår på myk madrass på gulvet, utenpå lett tøy.

Veiledning kan dreie seg om alt fra samtaler om eksistensielle spørsmål til faglig veiledning for terapeuter som ønsker å forstå hvordan integrere kroppen som en del av den terapeutiske prosessen.

Jeg blir også noen ganger kontaktet av mennesker i livskriser, f. eks. kreftsyke. Viktige temaer er da ofte livskraft, håp, kjærlighet, dødsangst og dødsprosess, etterliv, avskjeder og nye begynnelser.

Traumebehandling er en kroppsorientert behandlingsform rettet mot mennesker som har vært utsatt for sjokk, traumer eller seksuelle overgrep. Hensikten er å styrke ressurser via samtale og kroppsbevissthetstrening. Behandlingen tar særlig utgangspunkt i de fysiologiske forandringene/skadene som skjer i kroppen etter at man har vært utsatt for sjokk eller overgrep. Dette er hendelser som setter kroppen i alarm – som er en tilstand preget av høyt stress. Man får hjelp til endre denne tilstanden slik at ro og trygghet kan gjenetableres i livet.

TARA-metoden er en energibehandling som opprinnelig kommer fra Japan under navnet Jin Shin. Den er videreutviklet og tilpasset en vestlig forståelse bl.a. av nervesystemets reaksjoner på traumer og psykiske belastninger. Jeg har utdannet meg hos den amerikanske nevropsykologen Stephanie Mines,( http://www.tara-approach.org) og er i dag sertifisert instruktør i metoden. Jeg holder grunnkurs og videregående kurs, og samarbeider med Nordens lys i Gamlebyen i Fredrikstad der mange av kursene settes opp.

Se mer her:

 http://www.nordenslys.no/tara-utdanning

Behandling og undervisning foregår hjemme hos meg i naturskjønne omgivelser på Nesoddlandet like utenfor Oslo. Fjernt fra støy og stress er forholdene ideelle for å finne din egen indre stillhet og ro. Men du finner meg også på Heggeli i Oslo to dager i uka hos Steinerudterapeutene. Adresse: Heggelibakken 4.

                       brannliljer

Her følger et lite knippe bøker fra faglitteraturen om traumebehandling og forståelse av nervesystemets betydning ved sjokk og traumer:

  • Dissosiasjon og relasjonstraumer. T. Anstorp, K. Benum, M. Jacobsen
  • Følelsen av hva som skjer. Antonio Damasio. Pax.
  • The Body Bears the Burden. Robert C. Scaer.
  • Væk tigeren. Peter Levine. Borgen Forlag.
  • Helbredelse av traumer. Peter Levine. København: Borgen forlag 2006
  • Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Anna Luise Kirkengen
  • Kroppen og traumet. Katarina Holmberg
  • We are all in shock. Stephanie Mines
  • Neuraffektiv psykoterapi med voksne. Susan Hart
  • Neuroaffektiv psykoterapi med børn. Susan Hart